Dlaczego psychoterapia jest taka droga?
Wpis

Dlaczego psychoterapia jest taka droga?

Wykwalifikowany psychoterapeuta zanim zacznie pracę w gabinecie musi przejść długą drogę zdobywania odpowiedniego wykształcenia oraz kwalifikacji, co powoduje, że zanim wejdzie na rynek pracy i zacznie zarabiać musi dokonać szeregu inwestycji.

8 kwietnia 20248 kwietnia 2024by
Jak długo trwa psychoterapia i jak często trzeba ją “stosować”?
Wpis

Jak długo trwa psychoterapia i jak często trzeba ją “stosować”?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak długo trwa psychoterapia, ponieważ jest to kwestia indywidualna zależna od tego, z jakim tematem i problemem dana osoba zgłasza się do psychoterapeuty. Są osoby, które niosą na tyle ciężki bagaż doświadczeń w swoim życiu, że będą potrzebowały wielu lat psychoterapii, aby poczuć się lepiej. Mogą być też takie, które w ciągu roku lub dwóch osiągną zmianę na której im zależy, a są też takie dla których wystarczające okaże się kilka wizyt, które będą miały bardziej charakter konsultacji i szybkich interwencji. 

8 kwietnia 20248 kwietnia 2024by
Kiedy terapia nie działa?
Wpis

Kiedy terapia nie działa?

Rozmowa z psychoterapeutą nie jest zwykłą rozmową, taką jak na przykład ze znajomymi czy członkami rodziny.  Pomoc psychologiczna czy psychoterapia ma pewne określone ramy do których powinna się stosować i poza które nie powinna wykraczać osoba, która oferuje tego rodzaju usługi. Właśnie dlatego każdy psychoterapeuta zanim zacznie przyjmować klientów powinien zdobyć odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje oraz powinien odbyć psychoterapię własną.

8 kwietnia 20248 kwietnia 2024by
W czym pomaga terapia grupowa i kiedy warto z niej skorzystać?
Wpis

W czym pomaga terapia grupowa i kiedy warto z niej skorzystać?

Psychoterapia grupowa jak sama nazwa wskazuje, jest procesem w którym uczestniczy grupa osób, najczęściej takich, które mają podobne trudności i doświadczenia oraz psychoterapeuta, który grupę moderuje oraz wskazuje kierunek w którym cały proces ma zmierzać.

8 kwietnia 20248 kwietnia 2024by
Jak wybrać dobrego psychoterapeutę?
Wpis

Jak wybrać dobrego psychoterapeutę?

Dzięki dostępowi do internetu możemy z dużą łatwością wybrać miejsce i osobę do której chcemy uczęszczać na psychoterapię. Portale takie jak na przykład Znany Lekarz czy opinie o danym ekspercie w mediach społecznościowych dają nam możliwość zweryfikowania jak inni klienci oceniają współpracę z nim, jakie ma kwalifikacje oraz doświadczenie. Dzięki zamieszczonym zdjęciom, możemy też jeszcze przed wizytą ocenić, czy dana osoba wzbudza nasze zaufanie. Wszystkie te kwestie ułatwiają wybór psychoterapeuty, choć najważniejszy i tak jest kontakt na żywo, ponieważ każdy klient ma inne oczekiwania i wyobrażenia dotyczące psychoterapeuty a każdy psychoterapeuta inny styl pracy, który nie każdemu musi odpowiadać

8 kwietnia 20248 kwietnia 2024by
Jak przebiega proces terapeutyczny?
Wpis

Jak przebiega proces terapeutyczny?

Kiedy już wybierzesz psychoterapeutę oraz umówisz się na wizytę przychodzi czas pierwszego spotkania. Na początek psychoterapeuta powinien powiedzieć kilka słów o sobie, przede wszystkim jakie ma kwalifikacje, w jakim nurcie pracuje, z jakich korzysta narzędzi oraz jakie są jego zasady współpracy. Często też może poinformować Cię o tym, że obowiązuje go etyka zawodowa, zgodnie z którą nie ma prawa nikomu przekazywać informacji, które pozyskał w toku rozmowy z Tobą i obowiązuje go całkowita poufność. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią psychoterapeuta również nie ma prawa przekazywać Twoim opiekunom o czym dokładnie z Tobą rozmawiał, może jedynie przekazać informacje dotyczące ogólnych rekomendacji czy postawionej diagnozy. 

8 kwietnia 20248 kwietnia 2024by
Czy psychoterapia boli?
Wpis

Czy psychoterapia boli?

Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy psychoterapia jest bolesnym i trudnym procesem, ponieważ każda osoba, która w niej uczestniczy może mieć zupełnie inne odczucia dotyczące tego czego doświadcza i trudności z którymi się zmaga. Może być też tak, że pewne etapy psychoterapii będą wyjątkowo trudne, ponieważ będą poruszać traumatyczne kwestie, będą sięgać do bolesnych doświadczeń, ale w końcowym rezultacie zmierzenie się z tym i przepracowanie tego, wniesie do życia klienta nową jakość i sprawi, że zacznie on odczuwać radość życia. 

8 kwietnia 20248 kwietnia 2024by
Jak działa psychoterapia i od czego zależy jej skuteczność?
Wpis

Jak działa psychoterapia i od czego zależy jej skuteczność?

Każda z wiodących szkół psychoterapii oferuje własne narzędzia i techniki stosowane w pracy z klientem, uważając je za skuteczniejsze od innych. Psychoterapeuci jednak coraz częściej kierują się w stronę integracyjnego podejścia do stosowanych metod i technik, aby wychodzić naprzeciw potrzebom konkretnej osoby i weryfikować co działa a co nie w konkretnym przypadku.

8 kwietnia 20248 kwietnia 2024by
Kiedy skorzystać z psychoterapii?
Wpis

Kiedy skorzystać z psychoterapii?

Przez wiele lat psychoterapia uważana była za jedną z metod leczenia zaburzeń i chorób psychicznych. Dziś możemy spotkać wiele jej definicji, na przykład J. Aleksandrowicz oraz J. Czabała (2003) definiują, że psychoterapia to proces zmian w pacjencie, który dokonuje się na skutek oddziaływań terapeutycznych. W zakres tych zmian wchodzą aktualne przeżycia pacjenta oraz to co na nie wpływa: cechy osobowości, obraz siebie, ocena wydarzeń z przeszłości, postawy i przeświadczenia, styl reakcji itp. W wielu podejściach psychoterapeutycznych odchodzi się również od nazywania osoby, która korzysta z psychoterapii pacjentem na rzecz nazywania jej klientem, aby pokazać, że jest ona równa wobec psychoterapeuty i ma moc wpływania na to jak przebiega cały proces.

8 kwietnia 20248 kwietnia 2024by
Jakie są korzyści z uczęszczania na psychoterapię?
Wpis

Jakie są korzyści z uczęszczania na psychoterapię?

Uczestniczenie w psychoterapii bez względu na to czy zmagasz się z jakimiś wyzwaniami czy po prostu chcesz lepiej poznać siebie niesie za sobą szereg korzyści. Badania pokazują, że profesjonalne oddziaływania psychologiczne umożliwiają zmianę myślenia i zachowania, korektywne doświadczenia emocjonalne a także wspierają budowanie odporności psychicznej, która wpływa na odczuwaną jakość życia. Badania pokazują nawet, że uczestniczenie w psychoterapii prowadzi do trwałych zmian w mózgu (Mellibruda, 2011).

5 kwietnia 20248 kwietnia 2024by