Jak przebiega proces terapeutyczny?

Kiedy już wybierzesz psychoterapeutę oraz umówisz się na wizytę przychodzi czas pierwszego spotkania. Na początek psychoterapeuta powinien powiedzieć kilka słów o sobie, przede wszystkim jakie ma kwalifikacje, w jakim nurcie pracuje, z jakich korzysta narzędzi oraz jakie są jego zasady współpracy. Często też może poinformować Cię o tym, że obowiązuje go etyka zawodowa, zgodnie z którą nie ma prawa nikomu przekazywać informacji, które pozyskał w toku rozmowy z Tobą i obowiązuje go całkowita poufność. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią psychoterapeuta również nie ma prawa przekazywać Twoim opiekunom o czym dokładnie z Tobą rozmawiał, może jedynie przekazać informacje dotyczące ogólnych rekomendacji czy postawionej diagnozy. 

Następnie przychodzi kolej na Ciebie, mówisz psychoterapeucie z jakim problemem się do niego zgłaszasz, jakie masz trudności i nad czym chcesz pracować. Jeśli nie masz tego dokładnie sprecyzowanego – nic nie szkodzi, terapeuta poprzez zadawane pytania pomoże Ci ustalić jaki może być cel terapeutyczny waszych spotkań. Zwykle kilka pierwszych spotkań (3-5) to spotkania konsultacyjne dzięki którym możecie się lepiej poznać i po których dopiero decydujecie się na dalszą współpracę. W tym czasie terapeuta może zorientować się czy posiada kompetencje adekwatne do problemu z którym się zgłaszasz a Ty możesz stwierdzić czy jest to osoba, którą jesteś gotów obdarzyć całkowitym zaufaniem. 

W czasie pierwszych konsultacyjnych spotkań umawiacie się z psychoterapeutą na kontrakt terapeutyczny w którym zapisane są warunki uczestniczenia w psychoterapii takie jak m.in.: 

  • cel terapeutyczny do którego będziecie zmierzać i który umożliwi monitorowanie w jakim miejscu terapii się znajdujesz na poszczególnych jej etapach, 
  • narzędzia i techniki z jakich korzysta terapeuta (np. czy będziesz dostawać zadania do wykonania między spotkaniami), 
  • czas i miejsce spotkań,
  • koszt psychoterapii,
  • warunki odwoływania wizyty,
  • zasady poufności.

Kontrakt może mieć formę pisemną lub ustną. Jeśli po kilku pierwszych spotkaniach zdecydujecie się na kontynuowanie współpracy rozpoczyna się proces właściwej psychoterapii, która w zależności od problemu z którym się zgłaszasz oraz od nurtu w którym pracuje psychoterapeuta, może trwać od kilkunastu spotkań do kilku lat.

Autorka: Kaja Pilarczyk