Rekrutacja mentorów Programu Mentoringowego WINGS 2023/2024

Home / Rekrutacja mentorów Programu Mentoringowego WINGS 2023/2024

Program mentoringowy WINGS to projekt Fundacji Odzyskani, który ma na celu pomoc młodym ludziom w wyborze oraz kształtowaniu ich ścieżki kariery oraz rozwoju kompetencji miękkich.

Na czym polega mentoring?

Inspiracją dla mentoringu jest dawny proces kształcenia, kiedy to mistrz np. malarz, szewc, czy profesor akademicki brał pod swoją opiekę ucznia i pracując z nim indywidualnie przekazywał mu swoją wiedzę i doświadczenie. Współczesny mentoring opiera się na relacji pomiędzy mentorem (mistrzem), a mentee, czyli uczniem. Bardzo ważne jest to, że jest to relacja partnerska, a nie typowo „szkolna” relacja nauczyciel-uczeń. Poprzez regularne spotkania i rozmowy z mentorem, uczeń zdobywa nową wiedzę, poznaje siebie i swoje możliwości oraz rozwija zawodową samoświadomość. Mentor dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, pokazuje jak dany zawód wygląda w praktyce i odpowiada na potrzeby swojego mentee.

Kryteria doboru mentorów

Co jest dla nas ważne?

 • Doświadczenie zawodowe: m.in. 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze, w którym chcesz być mentorem. Żeby prowadzić inną osobę w temacie potrzebne jest doświadczenie porażek i sukcesów.
 • Wartości chrześcijańskie: Twoja służba młodym wynika z miłości do człowieka oraz z wiary i miłości do Jezusa. 
 • Dyspozycyjność: proces mentoringowy zajmuje czas nie tylko na spotkania z mentee (1,5h raz w miesiącu), ale także na przygotowanie do spotkań.
 • Styl pracy z młodymi: oparty na naszych wartościach, którymi są: miłość, słuchanie, towarzyszenie, relacje, rozwój, swoboda tworzenia, rozeznawanie, radość i piękno,
 • Pasja: praca powinna być Twoją pasją, bo Twoją rolą będzie motywowanie mentee do rozwoju w tej dziedzinie.
 • Rozwój osobisty:  lubisz i uczestniczysz w warsztatach, czytasz książki rozwojowe, słuchasz podcastów, uczestniczysz w sesjach coachingowych lub mentoringowych itp.  Żeby pomagać w rozwoju innym sam musisz się rozwijać i wiedzieć jak to robić. 
 • Zdrowie psychiczne: Twój stan zdrowia psychicznego pozwala na pełne zaangażowanie w proces mentoringu i wspieranie mentee w jego kryzysach.

Jakie korzyści otrzymasz jako mentor?

Dzięki procesowi mentoringowego jako mentor:

 • możesz spełnić się w roli eksperta i lidera,
 • rozpalisz na nowo pasję w pracy,
 • masz możliwość zaprezentowania świeżych, autorskich pomysłów, rozwiązań i perspektyw,
 • otrzymujesz doskonałą okazję do refleksji nad własnymi celami i możliwościami,
 • możesz obserwować rozwój swojego ucznia i czerpać z tego satysfakcję.

Co daje mi proces mentoringowy? Wypowiedzi naszych mentorów

Justyna Marks – współtwórca i konsultant merytoryczny Programu Mentoringowego WINGS.

Certyfikowany Menedżer Programów Mentoringowych EMCC Practitioner, dyrektor personalny, facylitator, konsultant kryzysowy, coach Clifton Strength oraz Extended DISC. Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  University of Potsdam.

Podyplomowo wykształcona w zakresie zarządzania  projektami w metodyce TenStep™, oraz HR Business Partner. Posiada międzynarodową Certyfikację Menedżera Programów Mentoringowych.  Ukończyła Akademię Trenera na WSNHiD w Poznaniu.

Realizuje Międzynarodowe Projekty Mentoringowe  dedykowane m.in. dla Talentów, Pracowników Działów Sprzedaży oraz Sukcesorów dla Kluczowych Stanowisk w organizacji.

Współpracuje z Personel i Zarządzanie. Autor m.in. artykułu dotyczącego projektowania programów mentoringowych oraz zawierania kontraktowania w organizacji.

Prowadzi zajęcia z zakresu mentoringu dla studentów Politechniki Poznańskiej. Od ponad 10 lat aktywna zawodowo w zakresie rozwoju pracowników oraz organizacji. Zaangażowana w międzynarodowe projekty w trakcie studiów, podczas gap year oraz w codziennej pracy biznesowej. Doświadcza tego, że Mentoring jest narzędziem podnoszącym m.in. produktywność, zaangażowanie i motywacje.

Justyna prowadzi szkolenia dla mentorów oraz mentee oraz superwizje programu.

Regulamin i warunki udziału w programie dla mentorów

 • Program Mentoringowi WINGS trwa 12 miesięcy (od października/listopada 2023-października/listopad 2024), podczas których mentor i mentee spotykają się raz w miesiącu na 1,5h omawiając tematy ważne dla mentee (maksymalna liczba spotkań to 12, minimalna to 8).
 • Uczestnicy są przygotowani do pełnienia roli Mentora i Mentee.
 • Uczestnicy mają do dyspozycji opiekę i wsparcie Koordynatora i opiekuna projektu.
 • Forma spotkań online lub stacjonarnie (Łącznik, ul. Łąkowa 4b w Poznaniu) jest indywidualnie ustalana z mentorem.
 • W połowie i na zakończenie procesu mentoringowego mentor i mentee otrzymają ankiety oceny satysfakcji z procesu.
 • Dobór mentora następuje na podstawie ankiety wypełnionej przez mentora oraz mentee.
 • O doborze par mentoringowych decyduje Organizator Programu.
 • Wystawiamy certyfikatu uczestnictwa w naszym Programie dla chętnych.
 • Mentor bierze udział w Programie na zasadzie wolontariatu.

ETAPY REKRUTACJI MENTORA PROGRAMU MENTORINGOWEGO WINGS

 1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego + załączenie CV do dnia 15 lipca 2023r.: https://forms.gle/WNTrBHXNLxuYGCf7A 
 2. Rozmowa kwalifikacyjna – do 30 sierpnia,
 3. Dostarczenie zaświadczenia o  niekaralności – do 16 września,
 4. Odbycie obowiązkowego weekendowego stacjonarnego szkolenia w Poznaniu terminie 9-10 września (sobota: 10.00-18.00, niedziela: 10.00-15.00). Uczestnictwo w całości warsztatów jest obowiązkowe i nie ma możliwości odrobienia go w innym terminie. 
 5. Podpisanie umowy wolontariackiej po szkoleniu.

Liczba miejsc dla nowych mentorów: 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Jeżeli masz pytania, napisz do koordynatorki Programu na maila: ewelina.szymanska@odzyskani.pl

Nasi obecni mentorzy

Aleksandra Cichocka

Mentor

Aleksandra Cichocka

Misjonarka Przymierza Miłosierdzia, motywatorka i inspiratorka, prezes Fundacji Ostoja Młodych, na co dzień prowadzi warsztaty i rekolekcje, działa na rzecz rozwoju Kościoła w Polsce. Pracowała na misjach na trzech kontynentach: Ameryce Południowej, Europie i Afryce. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w korporacjach i organizacjach pozarządowych. Miłośniczka kawy, snowboardu i Władcy Pierścieni. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Angelika Furman

Mentor

Angelika Furman

Absolwenta Politechniki Poznańskiej, zawodowo mgr inż. logistyki, natomiast od ponad 5 lat związana z branżą IT. Na co dzień pracuje jako Konsultant SAP. Interesuje się psychologią, kocha muzykę - śpiew taniec, teatr, jaki i hand made wszelkiego rodzaju. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Anna Bizoń

Przyjaciel Fundacji

Anna Bizoń

Pedagog, life coach i tutor, doradca, entuzjastka rozwoju osobistego oraz profilaktyki zdrowia psychicznego. Aktualnie w trakcie pięcioletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu. W Fundacji Odzyskani prowadzi spotkania indywidulane (life coaching, counselling) oraz warsztaty edukacyjno-rozwojowe w zakresie psychologii osobowości, regulacji emocji i ożywiania kreatywności.

Anna Skubiszyńska

Przyjaciel Fundacji

Anna Skubiszyńska

Radca prawny, mediator. Prowadzi kancelarię, świadczącą prawną dla osób fizycznych i przedsiębiorców. W Fundacji Odzyskani prowadzi warsztaty z mediacji i wspiera nas doradztwem prawnym.

Dariusz Wojdan

Mentor

Dariusz Wojdan

Założyciel Fundacji i Wspólnoty JAFA, która poprzez różne działania stwarza młodemu pokoleniu przestrzeń do pełnego rozwoju duchowego, intelektualnego i artystycznego. Żonaty, ojciec trzech córek. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS. 

Dominik Szymański

Mentor

Dominik Szymański

Z urodzenia i wykształcenia geodeta. Niepoprawny optymista, szukający w ludziach dobra. Piechur. Lubi wyzwania, szukać rozwiązań, możliwości, obserwować wschody i zachody słońca i po prostu się uśmiechać.

Dorota Zdziebkowska

Mentor

Dorota Zdziebkowska

Absolwentka historii sztuki oraz podyplomowych studiów MBA. Początki kariery zawodowej- 3 lata w zachodnich korporacjach. Od 30 lat prowadzi własne firmy rodzinne, na co dzień zaangażowana w prowadzenie firmy Grupa Zachodnia zajmującej się dystrybucją produktów zapachowych do domu w sektorze premium. 

Ewelina Szymańska

Pracownik Fundacji

Ewelina Szymańska

Z wykształcenia socjolog, badaczka z wieloletnim doświadczeniem, w przeszłości koordynatorka badań społecznych, z zamiłowania graficzka.

W Fundacji Odzyskani pracuje jako kierownik projektów, prowadzi warsztaty z zarządzania sobą w czasie w ramach Szkoły Młodego lidera i... parzy kawę .

Halina Kaczyńska

Mentor

Halina Kaczyńska

Ekspertka w zakresie komunikacji, zaangażowania pracowników, organizacji eventów, promocji zdrowia oraz wellbeing. Swoje ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe zbierała w międzynarodowych organizacjach – globalnych markach rozpoznawalnych na całym świecie. Jej pasją oraz aktualnym obszarem zawodowym jest rozwój osobisty oraz psychologia. Na co dzień jako menadżerka i liderka aktywnie wspiera rozwój swoich pracowników. W Fundacji Odzyskani jestem mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Jakub Frąckowiak

Mentor

Jakub Frąckowiak

Project Manager z 15 letnią praktyką w zarządzaniu popartą licznym studiami podyplomowymi. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem działami technicznymi w firmach produkcyjnych, wdrażaniem projektów optymalizacyjnych w zakresie Lean, SixSigma oraz szeroko pojętej automatyzacji i inżynierii produkcji. Chętnie dzieli się zdobytym doświadczeniem i wiedzą z zakresu zarządzania. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Joanna Jarzyna

Przyjaciel Fundacji

Joanna Jarzyna

Romanistka i antropolog z wykształcenia. Główna odpowiedzialna za poznański oddział fundacji Young Life, która wspiera młodych na drodze rozwoju osobistego, społecznego i duchowego. W Fundacji Odzyskani prowadzi warsztaty w ramach Szkoły Młodego Lidera oraz zajęcia językowe.

Joanna Mazur

Prezes

Joanna Mazur

Prezes i założycielka Fundacji. Trener kompetencji miękkich, coach, mentor i certyfikowany trener Kompasu kariery. Jej pasją jest pomaganie młodym ludziom w odnajdywaniu ich drogi życiowej.

W Fundacji Odzyskani specjalizuje się w zarządzaniu chaosem. Poza tym prowadzi warsztaty rozwojowe z kompetencji miękkich, i ...otwiera drzwi w Łączniku.

Joanna Szymkowiak

Mentor

Joanna Szymkowiak

Z wykształcenia doktor nauk chemicznych. Na co dzień pracuje jako naukowiec w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Fanka dobrej kawy, literatury, natury i gór. Lubi pomagać ludziom. W Fundacji Odzyskani jest mentorką Programu Mentoringowego WINGS.

Kaja Pilarczyk

Przyjaciel Fundacji

Kaja Pilarczyk

Zawodowo zajmuje się content marketingiem. Z wykształcenia socjolożka, aktualnie studentka psychologii. Po skończeniu studiów planuje rozwijać się jako terapeutka.

W Fundacji Odzyskani odbywa praktyki, prowadzi spotkania klubu dyskusyjnego oraz pisze artykuły na bloga.

Karol Fromont

Mentor

Karol Fromont

Absolwent teologii z Diploma Licentiae z teologii pastoralnej. Rekolekcjonista, prowadzący szkolenia i warsztaty, dyplomowany coach. Prezes Fundacji Reaching Beyond – Sięgając Nieba, która zajmuje się szeroko pojętym rozwojem człowieka: duchowym, psychicznym i fizycznym. Wraz z żoną, przez 11 lat, pracował na misjach na trzech kontynentach: Azji, Europie i Ameryce Północnej. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Karolina Bennewitz

Mentor

Karolina Bennewitz

Doradca Rozwoju Osobistego, HR Business Partner, filolog języka francuskiego. Na co dzień towarzyszy ludziom w procesach rozwoju osobistego, zwłaszcza w zakresie rozwoju kompetencji miękkich. Pomaga w komfortowy sposób wychodzić ze strefy komfortu oraz rozwijać biznes.

Karolina Fromont

Mentor

Karolina Fromont

Absolwentka chemii i fizyki oraz podyplomowych studiów Mediacji i Negocjacji. Dyplomowana coach, prowadząca warsztaty i szkolenia, rekolekcjonistka. Vice-prezes Fundacji Reaching Beyond – Sięgając Nieba, która zajmuje się szeroko pojętym rozwojem człowieka. Wraz z mężem pracowała jako świecka misjonarka na trzech kontynentach: w Azji, Europie i Ameryce Północnej. W Fundacji Odzyskani jest mentorem w Programie Mentoringowym WINGS.

Karolina Tarnowska

Mentor

Karolina Tarnowska

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, inżynier technologii chemicznej a zawodowo planistka produkcji. Od lata udziela się w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, bo jak przyznaję uwielbia pomagać innym. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Katarzyna Kasprzak-Kurek

Mentor

Katarzyna Kasprzak-Kurek

Absolwentka Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ma za sobą bogatą karierę biznesową w międzynarodowych korporacjach pracując na różnych stanowiskach i rozwijając swoje tak miękkie, jak i twarde kompetencje. W Fundacji Odzyskani jest mentorką Programu Mentoringowego WINGS.

ks. Adrian Szafranek

Mentor

ks. Adrian Szafranek

Ksiądz katolicki, przewodnik duchowy Grupy 2 Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, nauczyciel religii w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. W latach 2017-2020 duszpasterz w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Uzależnień w Wierzenicy. Obecnie wikariusz w parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Maks Marcinowski

Mentor

Maks Marcinowski

Z wykształcenia informatyk, pracujący w PCSS na styku cyberbezpieczeństwa i AI, doktorant. Wielbiciel sportu, gór, dziedzin łączących kulturę z techniką i nowych doświadczeń. Członek sztabu organizacyjnego jednego z poznańskich wydarzeń religijno-kulturalnych. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Marcos Dias

Mentor

Marcos Dias

Świecki misjonarz wspólnoty Przymierze Miłosierdzia (świecki konsekrowany) odpowiedzialny za fraternię wspólnoty w Polsce, prezes Fundacji Przymierze Miłosierdzia. Pochodzi z Brazylii. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS dla młodych liderów.

Maria Brzozowska

Przyjaciel Fundacji

Maria Brzozowska

Jako Pośrednik Dobra w Grupie Mo od lat współpracuje z biznesem, lecz nadal jest blisko związana z III sektorem. Fundraiser Domu w Łopiennie i Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei. Koordynatorka i współorganizatorka wielu kampanii fundraisingowych m.in. Drugie Skrzydło,  Kilometry Dobra czy Misja Pokojowa. Miłośniczka i animatorka filantropii oraz networkingu  charytatywnego, wzmacniającego współpracę między organizacjami pozarządowymi. Absolwentka Polityki Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz kursu na certyfikowanego fundraisera Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA).

Maria Ostrowska

Przyjaciel Fundacji

Maria Ostrowska

Z wykształcenia chemik. Na co dzień pracuje w korporacji w branży motoryzacyjnej. Związana ze wspólnotą Magnificat. Modli się za innych w Domu Miłosierdzia w Poznaniu i prowadzi zajęcia dla dorosłych, przygotowujących się do sakramentów. W Fundacji Odzyskani jest mentorem w Programie Mentoringowym WINGS.

Marianna Graj

Mentor

Marianna Graj

Z wykształcenia absolwentka Politechniki Poznańskiej na kierunku Budownictwo oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Przez wiele lat związana z branżą deweloperską i budowlaną. Obecnie w procesie zmian – kończy studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, by wspierać młodych ludzi w ich wyborach zawodowej drogi. Prywatnie miłośniczka biegania w terenie i po górach. Współorganizatorka biegu Goraj Morena Trail. W Fundacji Odzyskani jest mentorką Programu Mentoringowego WINGS.

Monika Osiecka

Mentor

Monika Osiecka

Z wykształcenia: socjolog. Z doświadczenia: od kilkunastu lat związana z zakupami, czyli wydawaniem nieswoich pieniędzy dla międzynarodowych firm, co fachowo nazywa się zarządzaniem wydatkami. Zarządza projektami, zakupami oraz zasobami ludzkimi. Dodatkowo pełni rolę trenera, mentora i coacha. Z zamiłowania: HR-owiec i „rozwijacz” kompetencji miękkich. Obszar najbliższy sercu: uzależnienia i współuzależnienia. W życiu prywatnym i zawodowym kompasem jest Dekalog. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Monika Samolej

Mentor

Monika Samolej

Fizjoterapeutka, wieloletnia tancerka ludowa, trenerka medyczna kochająca ludzi i świat. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Interesuje się połączeniem psychiki z ciałem i duchem. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS. 

Petra Andree

Mentor

Petra Andree

Z urodzenia Ślązaczka, z wykształcenia psycholog zarządzania, a z powołania szczęśliwa żona i pasjonat pracy z ludźmi. Obecnie pełni rolę Specjalisty HR i Employer Brandingu w firmie IT. Prywatnie miłośniczka Tatr, podróży małych i dużych, pysznej kawy i dobrej muzyki. Wolny czas spędza uwieczniając chwile poprzez fotografię oraz grając na wiolonczeli czy ukulele. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Sara Kapek

Przyjaciel Fundacji

Sara Kapek

Skandynawistka, liderka w organizacji Young Life. W Fundacji Odzyskani prowadzi kurs języka norweskiego i niemieckiego.

Szymon Frieske

Mentor

Szymon Frieske

od 15 lat przedsiębiorca, który jest współwłaścicielem 9 spółek z branży reklamowej, tekstylnej, poligraficznej, e-commerce i budowlanej. Aktywny inwestor wspierający startupy jak i większe przedsięwzięcia. W Fundacji Odzyskani jest mentorem w Programie Mentoringowym WINGS.

Tomasz Andree

Mentor

Tomasz Andree

Umysł humanistyczny, który skończył politechnikę, a oprócz tego odwiedził jeszcze dwie uczelnie i kilka różnych wydziałów. Po wszystkim postanowił nie pracować w zawodzie i założył firmę organizującą koncerty. Prowadzi także sklep internetowy, wydawnictwo muzyczne i agencję marketingową. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Weronika Kandulska

Mentor

Weronika Kandulska

Z pasji i wykształcenia - pedagog specjalny i terapeuta AAC. Wieloletni terapeuta wspierający osoby z wieloraką, złożoną, głęboką niepełnosprawnością na różnych etapach ich życia. W swojej pracy ceni nawiązanie porozumienia i udanych relacji, które wpływają na korzystną zmianę dla uczniów. Obecnie prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci w ich domach. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.