Program Praktyk GROW

Home / Program Praktyk GROW

Program Praktyk GROW to unikalny projekt Fundacji Odzyskani dla studentek i studentów psychologii (i kierunków pokrewnych), którzy podczas praktyk chcą rozwinąć swój potencjał.

Jaki jest cel Programu Praktyk GROW?

Celem Programu Praktyk GROW w Fundacji Odzyskani jest umożliwienie studentom psychologii (i pokrewnych) zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.

Forma praktyk

Program Praktyk w Fundacji Odzyskani obejmuje jeden semestr podczas którego możesz zaliczyć 240 h praktyk zawodowych wymaganych przez Twoją uczelnię. Praktyki realizowane są w formule hybrydowej – częściowo praktykanci spotykają się w siedzibie Fundacji w Poznaniu a częściowo pracują zdalnie nad wybranymi projektami.

Podczas praktyk w Fundacji duży nacisk kładziemy na pracę grupową przy projektach, których celem jest promocja zdrowia psychicznego nastolatków i młodych dorosłych. Zależy nam na tym, aby uczestnicy Programu uczyli się od siebie nawzajem oraz byli dla siebie inspiracją. Praca ta przebiegać będzie pod okiem opiekuna, który jest magistrem psychologii.

Biorąc udział w praktykach będziesz mieć możliwość poznania potrzeb swoich przyszłych klientów, nauczysz się współpracować z innymi i pogłębisz wiedzę z psychologii w kierunku, który najbardziej Cię interesuje. Będziesz trenować swoje kompetencje miękkie, które są niezbędne w pracy psychologa, ale również zdolności organizacyjne i kreatywność.

Rekrutacja

Rekrutacja do Programu Praktyk GROW w Fundacji Odzyskani trwa od 29 stycznia do 16 lutego 2024r. do godz. 16.00.

Proces rekrutacji:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego  do dnia 16 lutego do godz. 16.00. 
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w dniach od 19.02 od godz. 17.00.
 3. Wybór 10 osób do Programu i poinformowanie w formie mailowej do dnia 19 lutego godz. 19.00.
 4. Wpłacenie przez uczestnika kwoty 500zł lub 1 raty 250zł na konto do dnia 23 lutego br. na dane:

Fundacja Odzyskani

90 1140 2004 0000 3302 7872 1403

Tytuł: Darowizna na cele statutowe – praktyki GROW

 

Korzyści z Programu

Koszt uczestnictwa w Programie to 500 zł. Jest możliwość płatności w dwóch ratach – w przypadku rezygnacji z Programu, uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia całości kwoty. Wpłaty pokrywają w całości koszty organizacji praktyk. 

W cenie otrzymujesz:

 • zaliczone 240h praktyk studenckich,
 • dedykowanego Opiekuna i koordynatora praktyk (absolwentkę psychologii),
 • nabycie konkretnych umiejętności: praca w grupie, pisanie artykułów, recenzji książek, organizacja wydarzeń, analiza przypadków zaburzeń psychicznych, prowadzenie warsztatów / prezentacji – wszystko w kontekście pracy i wiedzy psychologicznej, 
 • kontakt z psychoterapeutami pracującymi w naszej poradni,
 • kawę, herbatę i słodkości do oporu,
 • certyfikat imienny potwierdzający odbycie praktyk,
 • satysfakcję, że wspierasz miejsce dbające o dobrostan psychiczny młodego pokolenia.

Regulamin Programu Praktyk GROW

Każdy uczestnik Programu Praktyk GROW ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i podpisać go przed rozpoczęciem praktyk.

Link do Regulaminu Programu