Program Mentoringowy WINGS

Home / Program Mentoringowy WINGS

Program mentoringowy WINGS to projekt Fundacji Odzyskani, który ma na celu pomoc młodym ludziom w wyborze oraz kształtowaniu ich ścieżki kariery oraz rozwoju kompetencji miękkich.

Na czym polega mentoring?

Inspiracją dla mentoringu jest dawny proces kształcenia, kiedy to mistrz np. malarz, szewc, czy profesor akademicki brał pod swoją opiekę ucznia i pracując z nim indywidualnie przekazywał mu swoją wiedzę i doświadczenie. Współczesny mentoring opiera się na relacji pomiędzy mentorem (mistrzem), a mentee, czyli uczniem. Bardzo ważne jest to, że jest to relacja partnerska, a nie typowo „szkolna” relacja nauczyciel-uczeń. Poprzez regularne spotkania i rozmowy z mentorem, uczeń zdobywa nową wiedzę, poznaje siebie i swoje możliwości oraz rozwija zawodową samoświadomość. Mentor dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym, pokazuje jak dany zawód wygląda w praktyce i odpowiada na potrzeby swojego mentee.

Co mentoring daje młodym?

Dzięki mentoringowi młodzi:

 • poznają realia danego zawodu od osób, które osiągnęły sukces w danej dziedzinie,
 • mogą zaprezentować i przedyskutować swoje pomysły i sposoby myślenia
 • otrzymują wsparcie w przezwyciężaniu słabości i rozwijaniu swoich mocnych stron
 • dowiadują się, w jaki sposób rozwijać swoją karierę w danym zawodzie
 • zdobywają nową wiedzę i umiejętności

Jakie korzyści otrzymuje mentor?

Mentoring opiera się na relacji partnerskiej, co oznacza, że nie tylko uczeń otrzymuje coś od swojego mentora, ale również mentor dostaje coś od swojego ucznia. Dzięki mentoringowi mentor:

 • może spełnić się w roli eksperta i lidera,
 • rozpala na nowo pasję w pracy,
 • ma możliwość zaprezentowania świeżych, autorskich pomysłów, rozwiązań i perspektyw,
 • otrzymuje doskonałą okazję do refleksji nad własnymi celami i możliwościami,
 • może obserwować rozwój swojego ucznia i czerpać z tego satysfakcję.

Program WINGS – mentoring w Fundacji Odzyskani

Roczny program WINGS zakłada 12 spotkań jeden na jeden z mentorem, który odpowiada na konkretne potrzeby mentee. Pierwsza edycja programu startuje już w maju 2022 roku.

Mentorzy będą wspierać młodych w tematach:

 • prowadzenie własnej firmy,
 • fotografia,
 • projektowanie stron usability,
 • praca z młodzieżą,
 • prowadzenie organizacji pozarządowej,
 • muzealnictwa,
 • zarządzania zespołem,
 • zarządzania finansami,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • efektywna komunikacja,
 • zarządzanie projektami,

Nasi mentorzy to doświadczeni liderzy, przedsiębiorcy i ludzie pracujący z pasją, którzy chcą „zarażać” ją młode pokolenie i podzielić się swoją wiedzą oraz talentami pracujący na zasadzie wolontariatu.

Chcesz zostać naszym mentorem? Napisz do nas ewelina.szymanska@odzyskani.pl

Justyna Marks – współtwórca i konsultant merytoryczny Programu Mentoringowego WINGS.

Certyfikowany Menedżer Programów Mentoringowych EMCC Practitioner, dyrektor personalny, facylitator, konsultant kryzysowy, coach Clifton Strength oraz Extended DISC. Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz  University of Potsdam. Podyplomowo wykształcona w zakresie zarządzania  projektami w metodyce TenStep™, oraz HR Business Partner. Posiada międzynarodową Certyfikację Menedżera Programów Mentoringowych.  Ukończyła Akademię Trenera na WSNHiD w Poznaniu. Certyfikowany coach Clifton Stength. Akredytowany konsultant Extended DISC oraz SHL tools. Realizuje Międzynarodowe Projekty Mentoringowe  dedykowane m.in. dla Talentów, Pracowników Działów Sprzedaży oraz Sukcesorów dla Kluczowych Stanowisk w organizacji. Współpracuje z Personel i Zarządzanie. Autor m.in. artykułu dotyczącego projektowania programów mentoringowych oraz zawierania kontraktowania w organizacji. Prowadzi zajęcia z zakresu mentoringu dla studentów Politechniki Poznańskiej. Od ponad 10 lat aktywna zawodowo w zakresie rozwoju pracowników oraz organizacji. Zaangażowana w międzynarodowe projekty w trakcie studiów, podczas gap year oraz w codziennej pracy biznesowej. Doświadcza tego, że Mentoring jest narzędziem podnoszącym m.in. produktywność, zaangażowanie i motywacje.

Justyna prowadzi szkolenia dla mentorów oraz mentee oraz superwizje programu.

Jak wziąć udział w programie?

Uczestnikami programu mogą zostać młode osoby w wieku 15-24 r.ż., które wypełnią formularz zgłoszeniowy. Na jego podstawie będziemy kwalifikować osoby do programu oraz dobierać pary mentor – mentee.

Regulamin i warunki udziału w programie

Program Mentoringowi WINGS trwa 12 miesięcy, podczas których mentor i mentee spotykają się raz w miesiącu na 1,5h omawiając tematy ważne dla mentee (forma spotkań online lub stacjonarnie (Łącznik, ul. Łąkowa 4b w Poznaniu), forma spotkań jest indywidualnie ustalana z mentorem). W połowie i na zakończenie procesu mentoringowego mentor i mentee otrzymają ankiety oceny satysfakcji z procesu. Dobór mentora następuje na podstawie ankiety wypełnionej przez mentora oraz mentee. O doborze par mentoringowych decyduje koordynator Programu.

WARUNKIEM UDZIAŁU W PROGRAMIE MENTORINGOWYM WINGS jest:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego* do dnia 15 kwietnia 2022 r. do godziny 12.00. w południe. 
 2. Obecność na spotkaniach. W przypadku dwóch nieobecności (bez poinformowania mentora) mentee traci możliwość udziału w programie.  
 3. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach i realizacja zadań przekazanych przez mentora. 
 4. Wpłata darowizny 100 zł na rzecz utrzymania Spotykalni – darmowej poradni psychologicznej dla młodzieży

Wpłaty należy dokonać do dnia 20 kwietnia 2022r. na konto: 

Fundacja Odzyskani, 

90 1140 2004 0000 3302 7872 1403, 

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

6. Wiek między 15 – 24 rokiem życia – program jest skierowany do młodzieży szkół średnich i studentów.

*Wypełnienie formularza nie gwarantuje przyjęcia do Programu. Przy większej liczbie osób niż miejsc, o przyjściu do Programu decyduje koordynator projektu biorąc pod uwagę pkt. 3 i 4 formularza. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 15 kwietnia do godz. 17.00.

 

Nasi Mentorzy

Andrzej Stępka

Mentor

Andrzej Stępka

Od wielu lat związany z ruchem charyzmatycznym. W latach 90-tych współtwórca Konarzewskich Spotkań Młodych i lider Wspólnoty Zbawiciel. Przez wiele lat zaangażowany w Szkołę Nowej Ewangelizacji, obecnie we wspólnocie Poznanie Jezusa. Inicjator i koordynator Szkoły Animatora Młodzieży. Żonaty, ojciec trójki synów. W Fundacji Odzyskani jestem mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Anna Skubiszyńska

Przyjaciel Fundacji

Anna Skubiszyńska

Radca prawny, mediator. Prowadzi kancelarię, świadczącą prawną dla osób fizycznych i przedsiębiorców. W Fundacji Odzyskani prowadzi warsztaty z mediacji i wspiera nas doradztwem prawnym.

Dominik Fąferek

Przyjaciel Fundacji

Dominik Fąferek

Area Developer w międzynarodowej organizacji młodzieżowej Young Life. W Fundacji Odzyskani prowadzi klub fotograficzny.

Dominik Szymański

Mentor

Dominik Szymański

Z urodzenia i wykształcenia geodeta. Niepoprawny optymista, szukający w ludziach dobra. Piechur. Lubi wyzwania, szukać rozwiązań, możliwości, obserwować wschody i zachody słońca i po prostu się uśmiechać.

Dorota Zdziebkowska

Mentor

Dorota Zdziebkowska

Absolwentka historii sztuki oraz podyplomowych studiów MBA. Początki kariery zawodowej- 3 lata w zachodnich korporacjach. Od 30 lat prowadzi własne firmy rodzinne, na co dzień zaangażowana w prowadzenie firmy Grupa Zachodnia zajmującej się dystrybucją produktów zapachowych do domu w sektorze premium. 

Ewelina Szymańska

Pracownik Fundacji

Ewelina Szymańska

Z wykształcenia socjolog, badaczka z wieloletnim doświadczeniem, w przeszłości koordynatorka badań społecznych, z zamiłowania graficzka.

W Fundacji Odzyskani pracuje jako kierownik projektów, prowadzi warsztaty z zarządzania sobą w czasie w ramach Szkoły Młodego lidera i... parzy kawę .

Ilona Adamska

Mentor

Ilona Adamska

Magister filozofii i dziennikarstwa, absolwentka 3-letniego kursu doktoranckiego na UKSW w Warszawie. Wydawca i redaktor naczelna magazynów Imperium Kobiet i Law Business Quality oraz 6 portali lifestylowych. Właścicielka Agencji PR I.D.MEDIA. Autorka i redaktorka 15 książek. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Jan Piosik

Mentor

Jan Piosik

Prezes Fundacji „Projekty Edukacyjne”, trener wystąpień publicznych i autor poradników dla nauczycieli, juror turniejów debat, członek Komitetu Organizacyjnego Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Debatuje od 15 lat, od 8 lat realizuje projekty i szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Joanna Mazur

Prezes

Joanna Mazur

Trener kompetencji miękkich, coach i certyfikowany trener Kompasu kariery. Jej pasją jest pomaganie młodym ludziom w odnajdywaniu ich drogi życiowej.

W Fundacji Odzyskani specjalizuje się w zarządzaniu chaosem. Poza tym prowadzi warsztaty rozwojowe z kompetencji miękkich, i ...otwiera drzwi w Łączniku.

Kaja Pilarczyk

Przyjaciel Fundacji

Kaja Pilarczyk

Zawodowo zajmuje się content marketingiem. Z wykształcenia socjolożka, aktualnie studentka psychologii. Po skończeniu studiów planuje rozwijać się jako terapeutka.

W Fundacji Odzyskani odbywa praktyki, prowadzi spotkania klubu dyskusyjnego oraz pisze artykuły na bloga.

Magdalena Płaczkowska

Przyjaciel Fundacji

Magdalena Płaczkowska

Artystka fotograf, kulturoznawca, czynnie działająca w ramach Komitetu w fundacji YL. Projektantka wnętrz, graficzka a obecnie szkoląca się z mentoringu i tutoringu. W Fundacji Odzyskani prowadzi warsztaty fotograficzne. 

Maks Marcinowski

Mentor

Maks Marcinowski

Z wykształcenia informatyk, pracujący w PCSS na styku cyberbezpieczeństwa i AI, doktorant. Wielbiciel sportu, gór, dziedzin łączących kulturę z techniką i nowych doświadczeń. Członek sztabu organizacyjnego jednego z poznańskich wydarzeń religijno-kulturalnych. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS.

Rafał Cempel

Mentor

Rafał Cempel

Pasjonat książek, służebnego przywództwa i komunikacji w duchu NVC. Na co dzień pracuje w księgarni chrześcijańskiej w sprzedaży i marketingu. Z wykształcenia teolog.

Sara Kapek

Przyjaciel Fundacji

Sara Kapek

Skandynawistka, liderka w organizacji Young Life. W Fundacji Odzyskani prowadzi kurs języka norweskiego i niemieckiego.

Sylwia Korczak

Wiceprezes

Sylwia Korczak

Historyk sztuki i plastyk z wykształcenia i zamiłowania. Na co dzień pracuje w oddziale Muzeum Narodowego w Rogalinie. W Fundacji Odzyskani działa w zespole komunikacji oraz jako mentor.

Szymon Frieske

Mentor

Szymon Frieske

od 15 lat przedsiębiorca, który jest współwłaścicielem 9 spółek z branży reklamowej, tekstylnej, poligraficznej, e-commerce i budowlanej. Aktywny inwestor wspierający startupy jak i większe przedsięwzięcia. W Fundacji Odzyskani jest mentorem w Programie Mentoringowym WINGS.