Marcos Dias

Świecki misjonarz wspólnoty Przymierze Miłosierdzia (świecki konsekrowany) odpowiedzialny za fraternię wspólnoty w Polsce, prezes Fundacji Przymierze Miłosierdzia. Z wyksztalcenia technik informatyki i absolwent kierunek Administracji na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego pasją jest duchowość, żywoty świętych oraz finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi i administracja publiczna. Lubi biegać, oglądać filmy i modlić się wstawienniczo za osoby, które zmagają się z różnymi problemami. Pochodzi z Brazylii. W Fundacji Odzyskani jest mentorem Programu Mentoringowego WINGS dla młodych liderów.