Jak długo trwa psychoterapia i jak często trzeba ją “stosować”?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak długo trwa psychoterapia, ponieważ jest to kwestia indywidualna zależna od tego, z jakim tematem i problemem dana osoba zgłasza się do psychoterapeuty. Są osoby, które niosą na tyle ciężki bagaż doświadczeń w swoim życiu, że będą potrzebowały wielu lat psychoterapii, aby poczuć się lepiej. Mogą być też takie, które w ciągu roku lub dwóch osiągną zmianę na której im zależy, a są też takie dla których wystarczające okaże się kilka wizyt, które będą miały bardziej charakter konsultacji i szybkich interwencji. 

Czas trwania terapii może być również zależny od nurtu terapeutycznego w którym pracuje psychoterapeuta – są nurty nastawione na pogłębioną analizę życia klienta np. nurt psychoanalityczny, psychodynamiczny czy Gestalt a są takie, które głównie nastawiają się na rozwiązanie konkretnego problemu z którym osoba się zgłasza np. terapia poznawczo-behawioralna, systemowa czy terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Nie jest to oczywiście regułą i głównym wyznacznikiem trwania psychoterapii jest zagadnienie z którym dana osoba zgłasza się do psychoterapeuty oraz jej gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu. 

Częstotliwość wizyt również zależy od różnych czynników do których należą m.in. złożoność problemu z którym zgłasza się klient czy nurt terapeutyczny w którym pracuje psychoterapeuta. I tak w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym liczba wizyt może się wahać od jednej do nawet kilku w tygodniu, w terapii Gestalt do jednej wizyty w tygodniu a w pozostałych nurtach do wizyt raz na dwa tygodnie lub w zależności od potrzeb i możliwości finansowych klienta. W niektórych podejściach częstotliwość spotkań jest ustalana na sztywno i nie zmienia się przez cały okres trwania psychoterapii a są takie w których jest to traktowane bardziej elastycznie. Czas trwania jednego spotkania najczęściej wynosi 50 minut. 

Autorka: Kaja Pilarczyk