Dlaczego psychoterapia jest taka droga?

Wykwalifikowany psychoterapeuta zanim zacznie pracę w gabinecie musi przejść długą drogę zdobywania odpowiedniego wykształcenia oraz kwalifikacji, co powoduje, że zanim wejdzie na rynek pracy i zacznie zarabiać musi dokonać szeregu inwestycji.

Składają się na nie: 

  • Studia – może skończyć bezpłatnie na państwowej uczelni, jeśli jednak wybierze prywatną jest to koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
  • Praktyki zawodowe – w trakcie studiów psychologicznych wymagana jest ilość ok. 720h praktyk. Miejsce odbywania praktyki musi być związane z kierunkiem studiów oraz wybraną specjalnością. Instytucje oferujące możliwość odbycia praktyk zawodowych coraz częściej oczekują, że to studenci będą płacić za możliwość odbycia takiej właśnie praktyki – jest to koszt kilkuset złotych na semestr. 
  • Ukończenie 4-letniej szkoły psychoterapeutycznej to koszt rzędu między 40 a 60 tysięcy złotych, do którego należy jeszcze doliczyć koszty psychoterapii własnej, koszty superwizji, koszty certyfikacji, koszty staży oraz koszty doświadczeń własnych takich jak różnego rodzaju dodatkowe kursy, szkolenia czy warsztaty.
  • Prowadzenie własnego gabinetu również związane jest szeregiem kosztów związanych z działalnością gospodarczą m.in. składki ZUS, podatki, reklama oraz koszty związane z utrzymaniem lokalu. 

Zdobywanie kwalifikacji oraz poszerzanie swojego warsztatu pracy w zawodzie psychoterapety nie kończy się z dniem ukończenia szkoły psychoterapeutycznej. Jest to odpowiedzialna profesja, która wymaga nieustającego dokształcania się, uczestniczenia w psychoterapii własnej oraz superwizjach a każda z tych usług jest dodatkowo płatna. Dlatego też psychoterapeuci mają wysokie stawki wynagrodzenia, aby poza możliwością utrzymania się, mogli inwestować w swój warsztat pracy i tym samym oferować swoim klientom usługi wysokiej jakości.

Autorka: Kaja Pilarczyk