Jakie są korzyści z uczęszczania na psychoterapię?

Uczestniczenie w psychoterapii bez względu na to czy zmagasz się z jakimiś wyzwaniami czy po prostu chcesz lepiej poznać siebie niesie za sobą szereg korzyści. Badania pokazują, że profesjonalne oddziaływania psychologiczne umożliwiają zmianę myślenia i zachowania, korektywne doświadczenia emocjonalne a także wspierają budowanie odporności psychicznej, która wpływa na odczuwaną jakość życia. Badania pokazują nawet, że uczestniczenie w psychoterapii prowadzi do trwałych zmian w mózgu (Mellibruda, 2011).

Kiedy myślimy o korzyściach płynących z psychoterapii w pierwszej kolejności nasuwa się, że pomaga ona przede wszystkim osobom, które doświadczają kryzysów psychicznych lub zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami takimi jak np. depresja, lęki, doświadczenie traumy czy uzależnienia. Warto jednak pamiętać o tym, że każdy, bez względu na to jakie dana osoba ma doświadczenia i czy zmaga się z jakimiś trudnościami może skorzystać z uczestniczenia w psychoterapii. Jakie mogą to być korzyści?

  • Lepsza umiejętność radzenia sobie ze stresem, zdobycie umiejętności dystansowania się od codziennych wyzwań i czerpanie większej radości ze swojego życia.
  • Lepsze zrozumienie samego siebie, swoich emocji, potrzeb i motywacji. To pozwala na bardziej świadome podejmowanie decyzji życiowych i realizację celów.
  • Pomoc w identyfikowaniu i rozwiązywaniu trudności w relacjach z innymi ludźmi, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. 
  • Wzrost poczucia własnej wartości, większa asertywność i pewność siebie w podejmowaniu decyzji i relacjach interpersonalnych.
  • Bardziej świadome przejście przez kryzysy rozwojowe i wzmocnienie swojego potencjału. 
  • Zmniejszenie poczucia izolacji i osamotnienia  – uczestniczenie w psychoterapii daje nadzieję na zmianę tego co jest dla nas trudne i zaakceptowanie tego, na co nie mamy wpływu. Dzięki temu, że psychoterapeuta stara się nas zrozumieć i akceptować takimi jakimi jesteśmy, zmniejsza to poczucie samotnego zmagania się ze swoimi problemami. 

Autorka: Kaja Pilarczyk

Mellibruda J., Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie, Warszawa 2011.