Pomagamy dzieciakom ze świetlic socjoterapeutycznych

Młodzi to nasze oczko w głowie. Skupiamy się na tym, żeby młodzi mogli przekładać swoje talenty na przyszłą pracę zawodową. Obecnie nasze działania są ograniczone do warsztatów online, ale – jak to my – nie chcemy na tym poprzestać!

Nasi zaprzyjaźnieni wychowawcy ze świetlic socjoterapeutycznych dali nam znać, że część ich podopieczny ma problem z dostępem do komputerów. Dzieci uczestniczą w zajęciach lekcyjnych online i odrabiają lekcje za pośrednictwem smartfonów.  Jest to trudne (wyobrażacie sobie wystukać na smartfonie rozprawkę na min. 200 słów?), zwłaszcza dla uczniów, którzy mają problem ze skupieniem, dysleksję i inne trudności z nauką

Chcemy im pomóc! Założyliśmy zrzutkę, w której zbieramy pieniądze na 10 dobrej jakości laptopów wyposażonych w system Windows i pakiet MC Office. Laptopy trafią do tych dzieciaków, które najbardziej ich potrzebują. Dzięki hojności darczyńców jeden z nich przekazaliśmy już Michałowi.