Raport IPSOS: wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne nastolatków

Raport IPSOS: wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne nastolatków

Nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że pandemia covid-19 zmieniła świat w którym żyjemy. Zmiany te obejmują nie tylko nasze życie zawodowe, szkolne, konsumenckie, ale przede wszystkim jakość relacji społecznych, które tworzymy. Zmiany te okazały się być szczególnie dotkliwe dla dzieci i młodzieży. 

Okres adolescencji jest czasem w którym szczególnego znaczenia zaczyna nabierać grupa rówieśnicza i relacje zawierane z osobami spoza środowiska rodzinnego. To czas kształtowania się tożsamości u młodych ludzi, a to z kolei łączy się z koniecznością zdobywania nowych doświadczeń, nauki nowych rzeczy, poszukiwania idolów i mentorów, wyrażanie własnego stylu i szukanie odpowiedzi na pytanie kim jestem oraz co jest dla mnie ważne. 

Z tej perspektywy lockdown i odcięcie nastolatków od relacji rówieśniczych, ale również od wszelkiego rodzaju innych aktywności okazało się być dla nich szczególnie dotkliwe. Nie mają oni bowiem przestrzeni w której mogą doświadczać – poza przestrzenią wirtualną, która,  jak wiemy, kreuje często fałszywy obraz tego, jak świat wygląda. 

Raport “Wpływ pandemii Covid-19 na edukację, samopoczucie oraz rozwój umiejętności dzieci i młodzieży” opublikowany przez IPSOS, który przeprowadził badania w 29 krajach na całym świecie, przeprowadzono w maju i czerwcu 2021 roku. W badaniu wzięły udział osoby w wieku 16-74 lata, próba reprezentatywna dla populacji polskiej. 

Wynika z niego, że 45% ankietowanych w Polsce uważa, iż gorsze zdrowie psychiczne będzie długotrwałym skutkiem pandemii. Na drugim miejscu (40%) wskazano, że dzieci nie będą w stanie nadrobić zaległości szkolnych, co będzie skutkowało mniejszymi kwalifikacjami i trudnościami w znalezieniu dobrze płatnej pracy. Niecałe 40% ankietowanych uważa również, że długotrwałym skutkiem pandemii będzie gorsze zdrowie fizyczne, a także niedostosowanie społeczne i niskie poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży. Jeśli weźmiemy pod uwagę powrót do edukacji stacjonarnej, ankietowani wskazali, że kompetencje w zakresie których będzie można dostrzec najwięcej deficytów to, u dzieci i młodzieży do 18 roku życia: skupienie i koncentracja na nauce, reintegracja z rówieśnikami oraz nauczycielami, utrzymanie dyscypliny w zachowaniu, a także słaba kondycja fizyczna.  61% ankietowanych uważa, że to, czemu szczególną uwagę powinien poświęcić rząd, jest dofinansowanie publicznej opieki zdrowotnej, wsparcie finansowe dla osób dotkniętych pandemią (32%) wsparcie przedsiębiorstw (24%) a także szkół podstawowych i średnich (20%). Wartością jaką dostrzeżono w wyniku pandemii jest wzrost kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. 

Przed nami szereg wyzwań z którymi musimy zmierzyć się od czasu wybuchu pandemii Covid-19. Bardzo ważne jest zatem, abyśmy skupili uwagę na dzieciach i młodzieży, którzy za kilka lat będą wkraczać w dorosłość i kształtować rzeczywistość w której żyjemy. To zadaniem nas, dorosłych jest wspieranie ich w dostosowaniu się do dynamicznych zmian w obliczu których stoimy, a także pomoc w budowaniu wewnętrznej siły i kompetencji w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego.  Fundacja Odzyskani jest miejscem, które tego wsparcia udziela. Oferujemy młodym nie tylko pomoc psychologiczną, ale także szereg warsztatów i zajęć, które wzmacniają ich kompetencje miękkie oraz budują poczucie własnej wartości – sprawdź  naszą ofertę. 

Opracowano na podstawie: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-08/World%20Youth%20Skills%20Day.pdf

Fot. https://pixabay.com/pl/photos/dziewczynka-nastolatek-kawiarnia-1848477/