Kiedy skorzystać z psychoterapii?
Wpis

Kiedy skorzystać z psychoterapii?

Przez wiele lat psychoterapia uważana była za jedną z metod leczenia zaburzeń i chorób psychicznych. Dziś możemy spotkać wiele jej definicji, na przykład J. Aleksandrowicz oraz J. Czabała (2003) definiują, że psychoterapia to proces zmian w pacjencie, który dokonuje się na skutek oddziaływań terapeutycznych. W zakres tych zmian wchodzą aktualne przeżycia pacjenta oraz to co na nie wpływa: cechy osobowości, obraz siebie, ocena wydarzeń z przeszłości, postawy i przeświadczenia, styl reakcji itp. W wielu podejściach psychoterapeutycznych odchodzi się również od nazywania osoby, która korzysta z psychoterapii pacjentem na rzecz nazywania jej klientem, aby pokazać, że jest ona równa wobec psychoterapeuty i ma moc wpływania na to jak przebiega cały proces.

8 kwietnia 20248 kwietnia 2024by