Natalia Wensierska

przyjaciółka Fundacji

Absolwentka poznańskiej Akademii Muzycznej (specjalności: Rytmika oraz Muzyka Kościelna). Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, wspierając ich w rozwoju talentów. Prowadzi zajęcia muzyczne, w oparciu o zasadę integracji aktywności – słuch, głos, ruch, zajęcia wokalne oraz zajęcia taneczno-ruchowe. W ubiegłym roku ukończyła kurs instruktora tańca Worship Style, w ramach którego współprowadziła warsztaty taneczne dla kobiet. Obecnie realizuje Roczny Kurs umuzykalnienia według Teorii Edwina Gordona, gdzie zdobywa nowe doświadczenia i umiejętności w zakresie rozumienia i wprowadzania w świat muzyki. Żyje według zasady: rozwijaj się, by dać rozwój innym.

W Fundacji Odzyskani prowadzi warsztaty taneczne dla dziewcząt.