Magdalena Tokłowicz

przyjaciółka Fundacji

Magdalena Tokłowicz – psycholog, terapeuta systemowy, certyfikowany psychoterapeuta chrześcijańskiej terapii integralnej CHTI, certyfikowany praktyk MBTI oraz doradca chrześcijański w ramach Instytutu Poradnictwa Chrześcijańskiego. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej doświadczenie obejmuje wieloletnią praktykę terapeutyczną, pracę diagnostyczną w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego również dla klienta biznesowego. Od lat organizuje rozmaite zajęcia ogólnorozwojowe jak i warsztaty umiejętności miękkich. Udziela pomocy psychologicznej osobom indywidualnym, małżeństwom i rodzinom w Centrum Duszpasterskim św. Jana Pawła II przy parafii św. Rocha w Poznaniu. Towarzyszy młodym kobietom w ramach Akademii Św. Królowej Jadwigi – Collegium Reginae Hedvigis poprzez prowadzenie zajęć rozpoznawania zdolności i talentów, ucząc odkrywania piękna kobiety w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym. W pracy zawodowej kieruje się Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Fundacji Odzyskani prowadzi terapię indywidualną, spotkania psychoedukacyjne oraz warsztaty rozwojowe.